×

Den 3-fargede verdenen vil snart bli Naturlig menneskeutvikling.

Lær mer...

Nådegavetesten

Å identifisere nådegavene dine er en viktig oppdagelse i livet. Det er et betydningsfullt skritt som du selv kan ta for å oppdage og bekrefte kallet og hensikten med livet ditt.

Ta testenHva vil testen si meg?

Hva koster dette?

Hvordan begynner jeg?
Hva vil testen si meg?

Nådegaveprofilen vil…

…tydeliggjøre det området av livet som gavene dine er mest knyttet til. Det kan være utviklende gaver (grønn), delende gaver (rød) eller fornyende gaver (blå).

…gi deg forklaringer og bibelhenvisninger, antyde mulige oppgaver og tjenester, mulige farer og gode tips som gjelder de tre synligste gavene dine. Nådegaveprofilen vil også peke på potensielle gaver som du kan ha fått. Det er gaver som i tiden framover kan utvikle seg ved at Gud velsigner og du prøver deg fram og får hjelp til å forstå.

…presente dine nådegaver i forhold til de tretti gavene. Da ser du at Gud gitt deg en unik miks av nådegaver.

…lede deg til en tjeneste og hensikt med livet ut fra den miks av nådegaver du har.
Hva koster dette?

Den koster et adgangstegn slik som de andre trefargede testene. Pris
Hvordan begynner jeg?

Når du gjennomfører nådegavetesten, fyller du ut et spørreskjema om hvilke erfaringer og ønsker du har med tjenesten din. Du ber også noen om anonymt å fylle ut et spørreskjema som gjelder hvilke evner og gaver de har lagt merke til i livet ditt. Det kan være så få som to personer eller det kan være at du vil involvere mange i den prosessen det er å bekrefte og oppdage nådegaver. Hver person får en epost fra dette nettstedet som forteller hvordan de skal fylle ut spørreskjemaet og at svarene deres vil være konfidensielle. Det kan ta dem 5-10 minutter.

Å oppdage eller få bekreftet nådegaver kan gi livet ditt en klarere retning, ja kanskje endre livet ditt. Det vil gjøre livet rikere for dem som lever nær deg.

Ta testen!

Ta testen